Indlæser Begivenheder

Vi bruger guidet kropsscanning, pranayama (åndedrætsøvelser) og meditation til at finde den indre ro, som gør os i stand til at betragte os selv og verden med klarhed. Der vil også være tid til spørgsmål, dialog og introduktion af underviseren.

  • Prana betyder livskraft
  • Yogiske tekster beskriver Prana som en potent kraft
  • Vejtrækningen er en essentiel del af den menneskelige eksistens

We use guided body scanning, pranayama (breathing exercises), and meditation to find the inner peace that enables us to look at ourselves and the world with clarity. There will also be time for questions, dialogue and introduction to the instructor.

  • The word is derived from ‘Prana’ which stands for ‘life force’
  • Yogic texts describe Prana as a potent force
  • Breathing lies at the center of human existence

BOOK HERE